تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

تولید لادا به دلیل کمبود قطعات در روسیه متوقف شد

Share

تولید لادا به دلیل کمبود قطعات در روسیه متوقف شد