تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

باید قیمت خودرو در کارخانه کمتر از ۱۰ درصد گران می‌شد

Share

باید قیمت خودرو در کارخانه کمتر از ۱۰ درصد گران می‌شد